kortPontoon er et kortspill som har blitt utviklet som en variant av det kortspillet som heter 21. Spillet finnes over hele verden men har da ofte et litt annerledes navn, avhengig av hvor man spiller det. Spanish 21 er versjonen som spilles i Australia, Malaysia, Storbritannia og Singapore. Pontoon kan defineres som den britiske versjonen av blackjack og har vist seg til å bli utrolig populær også i USA. Det som skiller pontoon mest fra spillet blackjack er det at i blackjack så finnes det faste regler som blir holdt over hele verden mens i pontoon så er det ingen faste regler og reglene kan variere ettersom hvor man spiller spillet.

Spillets gang

Spillet pontoon blir spilt på mye av samme måten som man spiller blackjack. Oppsettet blir spilt over et bord og målet hver spiller har i pontoon er det at man skal klare å få en total så nærme som 21, men aldri gå over. Måten dette blir regnet ut på er at man teller verdien for hvert kort som blir lagt på bordet. Alle kortene i en kortstokk har en verdi og det er den man skal telle for å regne sammen. Hvis man får en total på over 21 så taper man runden. Spillet settes i gang ved at croupieren deler ut kortene på bordet.

 

Det skal deles ut kort til spillerne og like mange kort til den som leder spillet. Hver spillet skal da vurdere kortene som har blitt utdelt og velge om en skal tørre satse på å be om et nytt kort. Kortene til den som leder spillet skal ikke vises til de andre. Det er disse kortene man skal prøve å slå, i tillegg til at man skal få en total på nærmest 21 som mulig. Hvis man har et lavt kort på hånden så skal man be om et nytt kort. Man må hele tiden passe på at man ikke ender opp med en total på 21. Den beste kombinasjonen på kort man kan få er et ess og en 10 kort. Dette er den kombinasjonen med kort som betaler ut best i pontoon.

Varianter av pontoon

Det finnes flere varianter av pontoon, til tross for at pontoon i seg selv er en variant av et annet spill. En av variantene man finner av pontoon har fått navnet federal pontoon. Versjonen skiller seg fra den originale versjonen ved at det er en åtte utdelinger som skal skje på bordet og det skal alltid deles ut i form av en hestesko. Det er tillatt å dele en utdeling på tre underveis i spillet, men man får aldri splitte ess. Jupiter 21 er en annen form av pontoon hvor reglene har blitt litt endret nok en gang. Her er det fire bunker som skal deles ut og de deles alltid ut av en maskin og ikke en croupier. Når man spiller jupiter 21 så er det ikke tillatt å dele utdelingen, slik det er lov å gjøre i federal pontoon. Det finnes uttallig mange versjoner av pontoon og man bør alltid oppdatere seg på reglene avhengig av hvor man spiller.

 

Privacy Policy