rouletteRoulette er et sjansespill som har eksistert helt siden 1800 tallet. Det er et klassisk kasino spill som spilles den dag i dag. Siden spillet har eksistert så lenge så har det så klart blitt utviklet nye måter å spille det på, men også mange ulike strategier som brukes når man spiller det. Disse har blitt utviklet med tanke på å kunne vinne mot kasinoet, eller og i hvert fall bedre sine gevinster og vinnersjanser. Strategiene har ulike navn og her kommer en oversikt over noen av dem.

Martingale systemet:

Martingale er et system eller strategi som oppsto på 1800 tallet i Frankrike. Den enkleste formen av dette systemet er det som vi kjenner som krone eller mynt. Strategien er bygd opp slik at spilleren skal doble sin innsats for hvert tap han har i spillet. Tanken bak dette er at når spilleren endelig vinner, så vinner han tilbake alt det han har satset, i tillegg til den originale potten. Systemet har blitt mer og mer knyttet opp til roulette, fordi sannsynligheten for rødt eller svart når man spiller roulette er opp imot 50 %. Tanken bak martingale systemet i roulette er at en spiller, som har ubegrensede midler, vil nesten alltid ende opp med enten rødt eller sort, alt etter hva spilleren satser på. På grunn av dette så har martingale systemet sett på som et nesten helt sikkert system å bruke innen roulette. Kasinoene verden over beskytter seg i dag mot dette systemet, ved at de har en øvre grense på hvor mye en spiller kan spille for.

D’alembert systemet:

D’alembert systemet har også blitt kalt pyramide systemet. Systemet er basert på en matematisk teori som ble laget av en fransk matematiker, som het D’alembert. D’alembert systemet er også en favoritt, slik som martingale systemet, dette fordi det gir spilleren mulighet til å holde risiko og tap på et minimum. Denne veddestrategien er ganske enkel og går ut på at etter hvert tap innen spillet, så skal spilleren doble den forrige innsatsen. Og for hver gang spilleren vinner, så skal en trekke fra en enhet fra neste spillet eller runden. Systemet er bygget opp slik at det gir en illusjon på at etter hvert tap, så øker sjansen for en seier.

Labouchere systemet:

Labouchere systemet kan sammenlignes med martingale systemet, men er ikke en så stor risk for spilleren, for her slipper spilleren å vedde så mye og risikere å tape alle sine penger. Labouchere systemet brukes ved å sette opp en serie med tall, som da avgjør hvor mye man skal satse etter et tap eller en vinnende runde. Det som er mest typisk å gjøre er at man plusser sammen tallene som er helt foran og helt bak i rekka, og dette gir da en pekepinn på hvor mye man bør satse. Når det er en vinner runde så tar spilleren og krysser ut et tall og fortsetter å jobbe videre med en mindre rekke. Når spilleren taper en runde, så plusser spilleren på den tidligere innsatsen og fortsetter å jobbe med en lengre rekke.

Privacy Policy