118Gjennom å telle kort når man spiller blackjack, kan spillerne få en fordel over kasinoet. Mange har prøvd å utnytte dette. Kasinoene gjør selvsagt det de kan for å stanse de som teller kort. De kan for eksempel legge merke til det dersom en spiller observerer bordet en stund før han eller hun setter seg for å spille. Dette kan tyde på at vedkommende teller kortene og venter til oddsen er i spillernes favør. Noen gamblere har prøvd å narre kasinoene gjennom at en annen person teller kortene, og gir tegn til spilleren når han eller hun skal sette seg ved bordet. Da kan det se ut som den nye spilleren helt tilfeldig kom og satte seg ved bordet til rett tid.

Lær å telle kort

Før man prøver å telle kort, må man lære seg selve spillet. Dersom du ikke vet noe om Blackjack, hjelper det ikke å telle kortene. Lær deg spillet først. Du kan lese om regler og strategier på nettet, og prøve ut spillet som gratisspill. Da taper du ingen penger mens du lærer å spille. Gratisspill gir deg også mulighet til å teste ut strategiene du lærer deg. Med en god strategi, kan du senke husets fordel til 0, selv uten å telle kort!

Når du virkelig har blitt god i spillet, kan du begynne å telle kort. Bli så flink at du kan gjøre de rette valgene uten å tenke deg om. Deretter kan du lære deg å telle kort. Den enkleste metoden for dette er såkalt Hi-Lo. Her gis kortene en bestemt verdi. Noen får verdien +1, andre får verdien -1, og noen kort får verdien 0. Alt du gjør, er å legge til eller trekke fra for hvert kort du ser.

Hvorfor virker systemet?

Å telle kort baserer seg på at enkelte kort gir spilleren en fordel, mens andre kort gir giveren en fordel. Høye kort er til fordel for spilleren. Dersom det er prosentvis mange høye kort igjen i stokken eller i skoen (en holder med mange kortstokker), har spilleren større sjanse til å få blackjack. Hvis det er prosentvis mange lave kort igjen, har giveren større vinnermuligheter.

Det betyr at dersom det er prosentvis mange høye kort igjen, kan spillerne gjøre større innsatser. Da vet de at de har større muligheter til å få blackjack. Spillerne må selvsagt ha tallet i hodet, og tilpasse det for hvert kort som trekkes. De må telle alle synlige kort, både kortene de selv har, og kortene alle andre har. Tallet spilleren har i hodet avgjør om spilleren satser, hvor mye det satses, eller om spilleren velger å IKKE satse.

Kortenes verdi i Hi-Lo systemet

Det er lett å huske kortenes verdi i dette systemet. Kortene fra 2 til 6 har verdien +1. Jo flere av disse kortene som forsvinner, desto bedre er det for spilleren.
Kortene fra 10 og oppover har verdien -1. Bildekortene teller også som 10 i Blackjack, så alle tiere, bildekort og ess gir -1. Jo flere av disse kortene som forsvinner, desto mindre sjanse har spilleren til å få blackjack.
Kortene fra 7 til 9 har verdien 0.

Alt man gjør, er å ha et tall i hodet, og deretter legge til eller trekke fra 1 for hvert kort som trekkes. Tallet man har i hodet viser om det er spilleren eller giveren som har fordelen på sin side.

Privacy Policy